חוכמתה של יהודית להצלת העיר בתוליה-פרופ' רנטה אגר-ונזל, אונ' זלצבורג

הרצאת אורח ביה"ס להיסטוריה
בין השעות 16:00-18:00
באודיטוריום 146, הספריה

כתיבת תגובה