"אנשים עם מוגבלויות בקהילה-שילוב רב תחומי"

בין השעות 08:30-13:45
באודיטוריום הכט, בניין ראשי
החוג לבריאות נפש קהילתית

כתיבת תגובה