אסכולת פאריס בקרית האומנים בצפת – פתיחת תערוכה

בשעה 20:00
במוזיאון הכט
בניין ראשי

כתיבת תגובה