You are currently viewing שנת לימודים מוצלחת

שנת לימודים מוצלחת

uniבשנת הלימודים תשע"ד, שהתחילה ביום א', ה-13.10, ילמדו באוניברסיטה מספר שיא של כ-18 אלף סטודנטים, עליה של כ-500 סטודנטים בהשוואה לשנה החולפת. מספר שיא גם בכמות חברי הסגל האקדמי: האוניברסיטה קלטה 45 חברי סגל החדשים, 19 מהם מגיעים בנוסף לחברי סגל שפרשו, מה שמגדיל את מצבת חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה. מרבית הנקלטים החדשים הם מדענים חוזרים, כחלק מהמאמץ הלאומי להחזר המוחות לישראל, והם הגיעו ממיטב האוניברסיטאות בעולם. "הייעוד שלנו באוניברסיטת חיפה הוא לייצר מחקר והוראה אקדמיים מצטיינים בסביבה סובלנית, תוך חיזוק אזור הצפון כולו ואנחנו גאים למלא ייעוד זה", אמר נשיא האוניברסיטה עמוס שפירא.

המשך קריאה

כתיבת תגובה