"חם מהתנור" חידושים בחקר ארץ ישראל

סדרת הרצאות בבית המכון ע"ש גוטליב שומאכר
מרצה שי רוזן
בשעה 17:30
בתשלום, מרכז הכרמל, רחוב קלר 2

כתיבת תגובה