You are currently viewing שנה טובה

שנה טובה

shana tovaראש השנה, אחד החגים החשובים במסורת העכשווית, כמעט ולא מוזכר בתנ"ך. ד"ר יונתן בן דב מהחוג למקרא מסביר מתי ואיך קיבל החג את המשמעות שאנחנו מכירים כיום.

לצפייה

כתיבת תגובה