You are currently viewing תעלומת פקק הבירה

תעלומת פקק הבירה

Hipposבית מרחץ שהולך ונחשף, עדויות ראשונות מראשית ההתיישבות בישוב ועדויות לנטישה בימי דעיכתו, כל זאת ועוד נחשפים בעונת החפירות ה-14 של חוקרי המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן בסוסיתא – אבל ממצא מרתק במיוחד גרם להם לתהות: האם תושבי סוסיתא מלפני 2000 שנים שתו בירה מודרנית? כששברו החוקרים את רצפת המלט הרומאי וחשפו תעלת ניקוז בבית המרחץ הציבורי, הם מצאו פקק בירה של חברת "טובורג". "מה ההסתברות לכך שנפתח תעלה בת עשרות מטרים מן התקופה הרומית ונגלה פקק בירה?", אמר ד"ר מיכאל איזנברג, מנהל החפירה.

המשך קריאה

כתיבת תגובה