You are currently viewing החיה שעמידה לסרטן

החיה שעמידה לסרטן

mallמחקר חדש בראשותו של פרופ' אהרן אביבי יחד עם ד"ר עימאד שמס וד"ר אירנה מנוב מהמכון לאבולוציה מסביר כיצד תאים בריאים של החולד הארצישראלי העיוור הורגים תאים סרטניים ובכך הופכים אותו למעשה למחוסן מסרטן ומשאר מחלות 'העולם המערבי' כדוגמת מחלות לב ואירועים מוחיים. המחקר פורסם בכתב עת BMC Biolog.

המשך קריאה

כתיבת תגובה