You are currently viewing הישג ארכיאולוגי

הישג ארכיאולוגי

archiהישג מרשים לחוקרי הארכיאולוגיה של האוניברסיטה: מאמרים של ד"ר איילת מהמכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן ושל ד"ר אסף יסעור-לנדאו מהחוג לציוויליזציות ימיות נכנסו לרשימת עשרת המחקרים החשובים והמשפיעים בתחום הארכיאולוגיה של רשימת מאגר המידע היוקרתי JSTOR.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה