You are currently viewing משקיעים בהון האנושי

משקיעים בהון האנושי

morim2האוניברסיטה וארגון המורים חתמו על הסכם להענקת מלגות למורים לתוכנית לימודים חדשה וייחודית לתואר שני בהוראת האנגלית כשפה זרה. התוכנית החדשה משלבת את הידע הפדגוגי של החוג לללמידה, הוראה והדרכה מהפקולטה לחינוך עם הידע המקצועי בשפה האנגלית של החוג לשפה וספרות אנגלית מהפקולטה למדעי הרוח. "היתרון היחסי שלנו בעולם כולו הוא המשאב האנושי שלנו, ולכן אנחנו גאים לשלב את המצוינות האקדמית שלנו במחקר והוראה לשיפור ושדרוג הידע והיכולות של המורים בישראל", אמר נשיא האוניברסיטה עמוס שפירא.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה