You are currently viewing הרגלי קבורה קדומים

הרגלי קבורה קדומים

 

natהעדות הקדומה ביותר לקבורה על מצע של פרחים, לפני כ-13 אלף שנים, התגלתה בחפירות בהובלת האוניברסיטה במערת רקפת שבכרמל. בארבעה קברים מהתקופה הנטופית, המתוארכים לשנים 13,700-11,700, נמצאו עשרות דפוסים של צמחי מרווה ומיני שפתניים אחרים מתחת לשלדים. "זוהי עדות נוספת לכך שכבר לפני 13 אלף שנים היו לאבות אבותינו, בני התרבות הנטופית, טקסי קבורה הדומים מאוד לאלה שלנו", אמר פרופ' דני נדל מהחוג לארכיאולוגיה, שעמד בראש החפירה.

המשך קריאה

 

 


כתיבת תגובה