You are currently viewing ברכות לבוגרים ולמוסמכים

ברכות לבוגרים ולמוסמכים

 

boger 2406 בוגרי תואר ראשון ומספר שיא של 2473 מוסמכי תואר שני יקבלו השבוע את תאריהם במסגרת טקסי הענקת התעודות של אוניברסיטת חיפה. "בכל אשר תלכו ולאן שלא תפנו, אתם מהווים שגרירים של המצוינות האקדמית שלנו ואנחנו גאים בכם על כך", אמר נשיא אוניברסיטת חיפה עמוס שפירא.

 המשך קריאה

כתיבת תגובה