You are currently viewing רקטור

רקטור


פרופ' גוסטבו מש
gustavo m

טלפון: 04-8240405
פקס: 04-8342101
 דוא"ל: rector@univ.haifa.ac.il

פרופ' גוסטבו מש, הוא מומחה בעל שם בתחום טכנולוגיות וחברה, בדגש על סייבר וחברה, תרבות האינטרנט בקרב צעירים, פשיעה וסטייה באינטרנט וקשר הורים-ילדים במדיה החדשה.
פרופ' מש הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטה אוהיו סטייט משנת 1993. הוא המחבר של ספר אחד ועוד עשרות מחקרים שפורסמו בכתבי עת מובילים.

פרופ' מש כיהן בין השנים 2013-2016 כדיקן הפקולטה למדעי החברה, אותה הוביל להישגים רבים.
הפקולטה תחת הנהגתו דורגה בין האוניברסיטאות המובילות בישראל במדדים בינלאומיים שונים, כולל מדד שנחאי היוקרתי.
פרופ' מש שימש כיו"ר קהילת המחקר של טכנולוגיות מידע ותקשורת של האגודה הסוציולוגית אמריקאית,  היה העורך הראשי של "Sociological Focus", כתב העת הרשמי של  North Central Sociological Association, U.S. והעורך של מדור התקשרות ומדיה ב- International Encyclopedia of the Social and Behavioral. חבר בוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי ועוד

כתיבת תגובה