You are currently viewing סגן נשיא ומנכ"ל אוניברסיטת חיפה

סגן נשיא ומנכ"ל אוניברסיטת חיפה


257T3708

מר ברוך מרזן

טלפון: 04-8240872
פקס: 04-8343441
דוא"ל: bmarzan@univ.haifa.ac.il

קורות חיים

 

ברוך מרזן בוגר אוניברסיטת חיפה בחוגים לכלכלה ולסטטיסטיקה ומוסמך החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגמת סוציולוגיה ארגונית יישומית במסלול מחקרי(2000).
למר ברוך מרזן הכרות מעמיקה עם המערכת האקדמית והמינהלית באוניברסיטה והוא בעל ניסיון ניהולי של כ – 30 שנים בתחום התקציבים והכספים, משאבי אנוש וניהול כללי .
במסגרת תפקידו כסגן נשיא ומנכ"ל אחראי לניהולה השוטף ופיתוחה הכללי והפיזי של האוניברסיטה.
במסגרת זו היה אחראי לתוכנית אב חדשה לאוניברסיטה,לתכנון והקמה של פרויקטים לבניה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים; הטמעת מערכת ERP של חברת SAP , הקמת פורטל ארגוני לסגל וסטודנטים, חתימה על הסכמים קיבוציים עם ארגוני העובדים, הסמכת האוניברסיטה ע"י מכון התקנים לתקן איכות בשרות ISO 2000 ותקן בטיחות וגיהות ISO 18001 ; הסמכת האוניברסיטה ל"קמפוס ירוק" ע"י המשרד להגנת הסביבה; פרויקטים של מחשוב ומערכות מידע; שינויים ארגוניים ברמות שונות להגדלת החיסכון וההתייעלות בעשרות מיליוני שקלים.

מר מרזן חבר בפורום המנכל"ים של האוניברסיטאות בישראל, חבר בועד המנהל של מחב"א, חבר האספה הכללית של מכון התקנים הישראלי, חבר בחבר הנאמנים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה , חבר האסיפה הכללית של קרן ידע לעובדי המח"ר ועוד.

משמש כדירקטור בבית הספר לתיירות בע"מ וכיהן כדירקטור מן הציבור בתאגיד המים של עיריית חיפה-מי כרמל בע"מ לתקופה של 6 שנים.

מר מרזן מילא שורה ארוכה של תפקידים באוניברסיטה בהם: המזכיר האקדמי (2000-2004), מנהל רשות המחקר, ראש המערך לקליטת עלייה ומנהל אדמיניסטרטיבי של היחידה ללימודי חוץ. בנוסף, שימש כיו"ר פורום מנהלי רשויות מחקר בישראל, חבר חבר הנאמנים של האוניברסיטה, חבר הוועד המנהל, הסנאט וההנהלה.
במסגרת תפקידיו כהן בועדות רבות בקמפוס שעסקו במגוון של נושאים.
זכה בפרס הנשיא למנהל המצטיין על תרומה ייחודית לניהול המשאבים האקדמיים באוניברסיטה.

כתיבת תגובה