You are currently viewing סגן נשיא ודיקן המחקר

סגן נשיא ודיקן המחקר

Ido Izhakiפרופ' עדו יצחקי
טלפון: 04-8240622
פקס: 04-8249865
דוא"ל: izhaki@research.haifa.ac.il

פרופ' עדו יצחקי הוא מומחה בעל שם לאקולוגיה, בעל תואר דוקטור לביולוגיה סביבתית של האוניברסיטה העברית.
פרופ' יצחקי, שמתמחה באינטראקצית צמח-חיה, שמכהן כחבר סגל של החוג לביולוגיה אבולוציונית באוניברסיטת חיפה לאורך למעלה מ-25 שנים התמנה לאורך השנים כמומחה בוועדות שונות של המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ועוד בנושאים מגוונים כמו שינויי אקלים, השפעות של משטר הרוחות על בעלי חיים מעופפים ועוד.
לפרופ' יצחקי למעלה מ-150 מאמרים, 10 פרקים בספרים והוא משמש בתפקידי שיפוט ועריכה בכתבי העת המובילים בעולם.

 

כתיבת תגובה