You are currently viewing מוזיאון הכט – אגף הספינה העתיקה ממעגן מיכאל

מוזיאון הכט – אגף הספינה העתיקה ממעגן מיכאל

בתצוגה: גוף הספינה בת 2400 השנים, העוגן ומטען הספינה. 

museum

כתיבת תגובה