You are currently viewing הבחירות באיראן והשפעתן על ישראל

הבחירות באיראן והשפעתן על ישראל

soliהאם בחירתו של חסאן רוחאני, הנחשב למתון, לנשיא איראן תביא לשינוי באידיאולוגיה של הרפובליקה האסלאמית? האם אנו עומדים בפני שינויים מהותיים במדיניות האיראנית או שמה שהיה הוא מה שיהיה? ד"ר סולי שאהוור, ראש מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטה מדבר על "מלכודת הדבש" שבנשיא "המתון" ומסביר מדוע פרויקט הגרעין האיראני צפוי להמשיך בדיוק באותו הדרך.

צפו בראיון


כתיבת תגובה