You are currently viewing התינוק זוחל? תתכוננו לקום בלילה

התינוק זוחל? תתכוננו לקום בלילה

motherתינוקות שמתחילים לזחול חווים עלייה במספר ההתעוררויות בלילה, זאת בהשוואה לתקופה שקדמה להופעת הזחילה, כך עולה ממחקר חדש שנערך על-ידי ד"ר דינה כהן מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם. אחרי שלושה חודשים צפויים התינוקות לחזור לדפוס השינה הקודם.

 המשך קריאה


כתיבת תגובה