הנהלת האגף

מר מיכאל ויינר – סמנכ”ל כספים ופיתוח עסקי

טלפון: 04-8249421
פקס: 04-8240693
דוא”ל: mwainer@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין אשכול, קומה 24, חדר 2406

גליה מצוב-אבו – ראש לשכת סמנכ”ל כספים ופיתוח עסקי

טלפון: 04-8249421 (3421)
פקס: 8240693 -04
דוא”ל: gmazov@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין אשכול, קומה 24 חדר 2406

Leave a Reply