בוגרים

מדור בוגרים הינו חלק ממחלקת שירותי הוראה ובוגרים באוניברסיטת חיפה.

מרכזת: גברת אורית וינגרטן.

מיקום: בית הסטודנט, קומה 0, חדר 028.

קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות: 10:30-09:00 ו – 14:30-13:00
                 בימי שישי וערבי חג מדור בוגרים סגור.

טלפון: 04-8240668
פקס: 04-8240321 (יש לציין עבור מדור בוגרים)
דואר אלקטרוני: oweing@univ.haifa.ac.il
כתובת: מחלקת שירותי הוראה ובוגרים – מדור בוגרים
            אגף מינהל תלמידים
            בית הסטודנט, קומה 0
            אוניברסיטת חיפה
            חיפה 31-905-01

בוגרים – קישורים:

סיום לימודי תואר ראשון וקבלת זכאות

סיום לימודי תואר שני וקבלת זכאות

סיום לימודי תעודה במידענות וספרנות

הענקת תעודות

מדור אישורים

אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה באנגלית

אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה בעברית