החלטות ונהלים

האם ניתן לפזר וועדת חיפוש

מיום 25.12.1996 בנושא "מעמדם של חברי סגל בחל"ת או בשבתון בכל הנוגע לבחירות לסנאט, לדיקן פקולטה ולראש חוג" 

מיום 4.4.2016 בנושא "קוורום הנדרש  לשם בחירת רקטור" 

מיום 17.2.2021 בנושא "הרכב ועדת חיפוש במקרה של סבב שני של בחירות"

מיום 15.3.2021 בנושא "אפשרות הצבעה מחו"ל של חבר/ת סגל בחו"ל לראשי/ות חוגים, ראשי/ות ביה"ס"

מיום 17.3.2021 בנושא "האם סנאט יכול לפזר וועדת חיפוש לבחירת רקטור"

מיום 20.5.2021 בנושא "הרב הנדרש לקבלת החלטה במקרה של רב אשר נמנע"

מיום 21.5.2021 בנושא "מעבר חוג מפקולטה אחת לרעותה"

 

החלטות ועדת חוקה לשנת תשפ"ג

תאריךזהות הפונהנושא הפניהאופן הטיפולמועד סיום טיפול
26.10.2022הרקטורספירת קולות- בחירות לסנאטלקחים: • חייבים להעמיד יותר נציגים בדרגות הנמוכות. לטפל בתקנון של ביה"ס למדעי הים ושל הפקולטה למדעי הטבע.
להסדיר כמה נציגים לים. לא עולים מ-51 נבחרים בסנאט. מספר בעלי תפקידים גדל ב-1.
26.10.22
27.10.2022הרקטורהבהרות בנוגע לבחירות הסנאטשוחח עם הרקטור, עדכן אותו בתוצאות הבחירות. לרבות הדברים הלא סגורים. שוחח עם דיקן הפקולטה למדעי הטבע. במסמכים יהיה מקום למדעי הים ומבחינה מהותית מגיע לביה"ס למדעי הים. מבחינה תקנונית לא מעודכן. התשובה של דיקן הפקולטה למדעי הטבע הייתה שטבע יהיו עם שלושה וים יהיו עם נציג אחד. דיבר עם דיקן הפקולטה למדעי החברה. בירך אותה על השינוי בפקולטה. מדעי החברה מלאו את מכסת הדרגות הגבוהות יותר ולכן חברה לא ימלאו את המכסה של מורה. הפקולטה למדעי הרוח תעמיד לבחירות השלמה מורה/ מורה בכיר. ההודעה צריכה לצאת עכשיו על מנת שהם יבחרו מהסנאט. צריך משקיף דוקטורנט מביה"ס בלום על מנת שיהיה סנאט מאויש. ועדות שנשלחות- תשלח טיוטה. על פי נוהל החדש צריך. בניגוד לבחירות לסנאט אפשר להגיש מועמדות גם בישיבה עצמה.  ביה"ס בלום מגיש את הנציג שלו. למועמד שהוא בתוקף תפקידו כדוקטורנט27.10.22
15.11.2022הסנאטהסדרת התקנון הרוחני בעקבות הבחירותהועבר לטיפול מנכל, יעדכנו את אמנון בהמשךהמשך טיפול בישיבות נוספות
15.11.2022הרקטורלקחים מהבחירות לסנאטלקח ראשון- מה קורה במצב שבו לא הוגשו מספיק מועמדים לתפקיד מסוים ואז אף אחד לא נבחר? צריך לכתוב בתקנון. לקח שני-  לוחות זמנים. נמצאים במצב שהבחירות מתקיימות בשבוע ראשון של פתיחת שנת הלימודים, מה שאומר שצריך להגיש את כל המועמדויות לפני זה. לקח שלישי- איוש מדעי הים- לא עדכנו בתקנון האקדמי את הנציגים של מדעי הים. יש ראש ביה"ס. היה תקדים במנהל עסקים קיבלו נציג מעבר לראש ביה"ס. בודקים מחדש את המשקל היחסי של הפקולטה למדעי הים. האם ה פיצול מצריך שינוי במבנה הסנאט.15.11.22
13.12.2022הסנאטתקנון קניין רוחניהתבקשו על ידי הסנאט לטפל בנושא של תקנון קניין רוחני. התקיימה פגישה אצל הרקטור בנוכחות סגן הנשיא והמנכ"ל ובנוכחות עורכי הדין. נקבע שסגן הנשיא והמנכ"ל יוביל את המהלך להצעת תקנון חלופי. הציף 3 חלקים קריטיים ותוך כדי עלו דברים נוספים. מר שרון זייד ייצג את עמדת האוניברסיטה לגבי התמלוגים, הכסף ממניות וכו'. יראו אם יכולים להגיע למתווה סביר ומעודד חדשנות, שגם חברי הסגל ירגישו את התמריצים. נקבעה פגישה בינואר. ישמח אם מישהו ירצה להצטרף אליו בדיונים לקניין הרוחני.המשך טיפול בישיבות נוספות
13.12.2022הסנאטהסדרת התקנון בעקבות הבחירות- המשך דיוןהוכנה הצעה חדשה לסעיף 4 בתקנון אקדמי והוגשה לאישור הסנאט, הסנאט אישר בתאריך 12.01.2312.01.23
03.01.2023דיקן הוראה פרופ' שי צפרירהמשך דיון בישיבה נפרדת09.03.23
09.03.2023דיקן הוראה פרופ' שי צפרירסגן דיקן להוראה בפקולטהנסגר30.03.23
09.03.2023ועדת חוקההיערכות לקראת נוהל בחירת הרקטור בשנה הבאההמשך דיון בישיבה נפרדת18.04.23
18.04.2023ועדת חוקההיערכות לקראת נוהל בחירת הרקטור בשנה הבאה -המשך דיוןהתקבל נוסח הנכתב על ידי ועדת חוקה לנוהל עבודת ועדת חיפוש- בחירות לרקטור18.04.23
18.04.2023פרופ' א' רייכמןקניין רוחני- עדכוןקיבלו טיוטה מעורכי הדין. יקיימו פגישה מורחבת של ועדת חוקה בישיבה הבאה שתתקיים ב-02.05. במידה ויודעים על מישהו שמתעניין, ביקש מהחברים להודיע לו. קרא את המסמך קריאה ראשונית. לפי איך שזה נראה יהיה להם שוב פעם מאבק. ייפגש עם המנכ"ל ליישר קו. 15/06/23 אושר בסנאט לקריאה שניה. קישור לתקנון19.06.23
18.04.2023ועדת חוקהבחירות לראש חוגבעקבות פניות רבות לוועדת חוקה בנושא בחירות לראשי חוגים, ועדת חוקה דנה בנושא, הוועדה מבקשת להוציא הבהרה בנושא כדלקמן:
הבחירות לראש חוג מתקיימות במהלך ישיבה פרונטלית ייעודית שנקבעה לצורך העניין. ניתן להצביע באמצעות פתקים או בקלפי שפתוחה במהלך הישיבה, או באמצעות מערכות ההצבעה הדיגיטלית של האוניברסיטה.
למען הסר ספק, הצבעה בזום או באמצעות גוגל אינה מקיימת את דרישות האנונימיות.
ראש החוג יודיע הודעה לפחות חודש מראש על מועד הבחירות.
הרשימה תישאר פתוחה לפחות שבועיים ורשימת המועמדים הסופית תישלח שבוע לפני הבחירות.
19.04.23
     

לצפייה בקובץ