מידע חשוב למתקבל ללימודי תואר ראשון

מומלץ לקרוא את המידע המצורף מטה. אנא בחר את הסמסטר בו תחל.י ללמוד