מועמד.ת יקר.ה,
אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים ומאחלים לך הצלחה בלימודים.

סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ה יפתח ביום ראשון, ב' בחשון , תשפ"ה 03.11.2024 

על מנת להיות תלמיד.ה באוניברסיטת חיפה יש לבצע את ההנחיות הבאות: