מידע חשוב למתקבל ללימודים לתואר מתקדם השלמות לתואר שני/תואר שני/מחקר מקדים/תואר שלישי

מומלץ לקרוא את המידע המצורף מטה. אנא בחר את הסמסטר בו תחל.י ללמוד