מועמד.ת יקר.ה,


אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים ומאחלים לך הצלחה בלימודים.

סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ה יפתח ביום ראשון, ב' בחשון, תשפ"ה, 03.11.2024.

על מנת להיות תלמיד.ה באוניברסיטת חיפה עליך לפעול בהתאם להנחיות המופיעות מטה: