לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בכלכלה

משך הלימודים: 3 שנים , 3.5 במגמת חשבונאות | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג