לימודי תואר ראשון בכלכלה

משך הלימודים: 3 שנים , 3.5 במגמת חשבונאות | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

ההחלטה על קבלה ללימודי תואר בכלכלה באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים הבאים:

 • ציון יע"ל 110 (קבלה על תנאי בשנה הראשונה)
 • בגרות מתמטיקה 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 70
 • רמת אנגלית 'בסיסי' לפחות
 • לכל המסלולים (פרט לחשבונאות):
  •  ציון משוקלל/סכם מתמטי ביחס 1 ל-3 מתמטי 660 
 • למסלול חשבונאות
  • ציון משוקלל/סכם מתמטי ביחס 1 ל-3 מתמטי 680
 • לעיון בתנאי הקבלה לתכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה לחצו כאן.
 • למחשבון סיכויי קבלה לחצו כאן.
 • קיימת אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.
 • *יתן לגשת לבחינת הכניסה לחוג לכלכלה פעם אחת בלבד .

 

מסלול קדם תואר

מסלול זה מיועד למועמדים העומדים בכל דרישות הקבלה של החוג למעט ציון הסכם ומעוניינים ללמוד בכל אחד ממסלולי החוג, פרט לחד חוגי חשבונאות וחד חוגי כלכלה עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים.

תנאי הקבלה למסלול קדם תואר:

 • ציון יע"ל 110 (קבלה על תנאי בשנה הראשונה)
 • בגרות מתמטיקה (או קורס מכינה) 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 70
 • רמת אנגלית 'בסיסי' לפחות
 • ציון סכם/סכם מתמטי 600 או ממוצע בגרות 105 (כולל בונוסים) או ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח 105 (כולל בונוסים)

במסלול "קדם תואר" יילמדו שלושה קורסי חובה מתכנית הלימודים הרגילה של החוג. משך התוכנית סמסטר אחד (סמסטר א'). הקורסים בתוכנית הינם:

 1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

סטודנטים הבוחרים ללמוד יותר משלושה קורסים בסמסטר א' יוכלו לעשות זאת, ובמידה ויעברו את שלושת הקורסים הנ"ל, הקורסים הנוספים יוכרו גם הם.

דרישות מעבר מתוכנית "קדם תואר" לתלמיד מן המניין:

 • ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול הקדם תואר.
 • הקורסים בתוכנית הינם:

  1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

  דרישות מעבר מתוכנית "קדם תואר" לתלמיד מן המניין:

  • ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול הקדם תואר.

  מסלול קדם תואר ללא פסיכומטרי

  החל משנת הלימודים תשפ"ד ייפתח מסלול קדם תואר על בסיס ממוצע בגרות

  תנאי הקבלה למסלול קדם תואר: (ללא פסיכומטרי)

  (מלבד מסלול  חשבונאות ומסלול חד חוגי עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים).

  • ממוצע בגרות 105 (כולל בונוסים )
  • ציון בגרות במתמטיקה: 4 יחידות בציון 80 ומעלה או 5 יחידות בציון 70 ומעלה
  • ציון יע"ל 110
  • רמת אנגלית 'בסיסי'
  • קבלת בוגרי מכינה ללא פסיכומטרי-תשפ"ד

  ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח : -105 ( כולל בונוסים)ציון בקורס מתמטיקה ברמת 4 יחידות לימוד 80 ומעלה ( או ברמת 5 יחידות לימוד 70 ומעלה)רמת סיווג אנגלית -בסיסי ומעלה

  רמת סיווג עברית: ציון לחייבים במבחן יע"ל  110 לפחות.

  בתכנית "קדם תואר" יילמדו שלושה קורסי חובה מתכנית הלימודים הרגילה של החוג. משך התוכנית סמסטר אחד (סמסטר א').

  הקורסים בתוכנית הינם:

  1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

  דרישות מעבר מתוכנית "קדם תואר" לתלמיד מן המניין:

  • ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול הקדם תואר.

  דרישות מעבר מתוכנית "קדם תואר" (משני המסלולים) לתלמיד מן המניין:

  • ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול הקדם תואר.

  *אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

לימודי כלכלה לתואר ראשון מציעים מגוון מסלולי לימוד:

 • מסלול חד חוגי כלכלה מורחב
 • מסלול חד-חוגי עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים
 • מסלול חד-חוגי במגמת מנהל עסקים
 • מסלול חד-חוגי במגמת חשבונאות
 • מגוון מסלולים דו-חוגיים
 • תואר חד חוגי משולב לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ)
 • חוג לאחר תואר (לתלמידי משפטים)
 • מסלול ייחודי לעתודאים
 • כלכלה חד חוגי עם מקבץ בחדשנות ויזמות 

תואר בכלכלה מציע מגוון אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: עבודה מקצועית במגזר הפרטי והציבורי והיי טק, המשך לימודים מתקדמים לתואר בכלכלה או מנהל עסקים.

למידע אודות בחינות כניסה:לחץ כאן

למערכת הרישום לבחינות כניסה: לחץ כאן

למידע אודות חדרי בחינות הכניסה (מתפרסם יום לפני הבחינה) לחץ כאן