מלגות לקליטת סגל חדש ומענקים לקליטת מדענים עולים/חוזרים

מלגות "אלון":

תקנון ות"ת למלגות אלון

קול קורא מלגות אלון מחזור תשפ"ד-תשפ"ה-תשפ"ו

טופס הגשת בקשה

 

מלגות "מעוף":

תקנון ות"ת למלגות מעוף

קול קורא מלגות מעוף מחזור תשפ"ד-תשפ"ה-תשפ"ו

טופס הגשת בקשה

 

מלגות קרן עזריאלי:

תקנון מלגות עזריאלי

קול קורא מלגת עזריאלי מחזור תשפ"ד-תשפ"ה-תשפ"ו

 

מלגות יוצאי אתיופיה:

תקנון ות"ת למלגות לסגל יוצאי אתיופיה

 

מלגות לבני החברה החרדית:

תקנון ות"ת למלגות לבני החברה החרדית

 

מענקים לקליטת מדענים עולים/חוזרים ותכנית קמ"ע ב'

https://www.gov.il/he/departments/general/financial_help

לשאלות ניתן לפנות למר ניר אדלסברג – סגן המזכירה האקדמית nadelsber@univ.haifa.ac.il