היחידה לתכנון אקדמי

בתאריך 5.11.1997 החליטה הוועדה המתמדת של האוניברסיטה על הקמת יחידה לתכנון אקדמי במטרה לספק למקבלי החלטות באוניברסיטה בסיס מידע לתכניות פיתוח ארוכות טווח. יחידה זו מהווה חלק מהמזכירות האקדמית וכוללת בתוכה את יחידת הערכה שפעלה החל מ- 1986 במזכירות האקדמית.

תפקידי היחידה

  • ייזום, תכנון וביצוע מחקרים, סקרים ואיסוף מידע וארגונו לשם בניית תשתית מידע אוניברסיטאית לצרכי קביעת המדיניות האקדמית.
  • מתן תשובות לשאלות מחקריות המעניינות את הנהלת האוניברסיטה.
  • עיבוד והכנת מידע לפי בקשות מיוחדות של הרקטור והנהלת האוניברסיטה, דיקני הפקולטות, וועדות אוניברסיטאיות, ראשי חוגים וגורמים נוספים.
  • אחריות על ביצועו של סקר שביעות רצון מההוראה – הנערך בשיתוף אגודת הסטודנטים.
  • ביצוע סקרי שביעות רצון משירותים שונים באוניברסיטה בשיתוף עם אגף משאבי אנוש ו/או יחידות נוספות.
  • מעקב אחר מדיניות הקבלה לאוניברסיטה וטיפול בתנאי הקבלה לאוניברסיטה תוך איתור וזיהוי מגמות ביקוש לחוגים שונים, מעקב שוטף אחר נתוני הקבלה, נתוני מימוש ועדכון חתכים בהתאם.
  • ארגון ואיסוף נתונים לצורך עריכת מחקרים של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
  • השתתפות נציגי היחידה בוועדות שונות העוסקות בנושאים הקשורים לתכנון האקדמי אסטרטגי.
  • קליטת ציוני המועמדים ואימותם.אחריות על ארגון הבחינה הפסיכומטרית באוניברסיטה.

דף הבחינות הפסיכומטריות

עובדי היחידה

פאינה (פאני) פיסחוב – מנהלת היחידהטלפון: 04-8240037, מייל: fpeyshov@univ.haifa.ac.il

נעה גדרון – מרכזת היחידה טלפון: 04-8240280, מייל:  ngidron@univ.haifa.ac.il

דינה טל – מנתחת מידע
טל: 04-8249408 מייל: dtal4@univ.haifa.ac.il

 פיטר איוב – סטטיסטיקאי
טל: 04-8240264 מייל: payoub@univ.haifa.ac.il

 רואן מרשוד –  אחראית בחינות פסיכומטריות
מייל:  Psychometric@univ.haifa.ac.il