היחידה לצמצום נשירה ושיפור מקדם הניצולת

היחידה לצמצום נשירה ושיפור מקדם הניצולת פועלת תחת המזכירות האקדמית.

היחידה הוקמה במאי 2020 במטרה לפעול לצמצום נשירה ושיפור מקדמי הניצולת באוניברסיטת חיפה.

היחידה מופקדת על מידול ויישום מערכי שיפור בנושאי מקדמי הניצולת האוניברסיטאיים, צמצום ומניעה של נשירת סטודנטים מהלימודים במוסד תוך הבניית גישה כמותית סטטיסטית להשגת המטרות.                            

תפקידי היחידה:

 • סיוע בייזום והובלת מידול, מבוסס מדדים ונתונים – יישום מערכי שיפור בתחום ביצועי מודל ההוראה והנגזרות התפעוליות (מקדמי ניצולת, נשירה).
 • סיוע לדיקן הוראה והמזכירה האקדמית בעבודה מול יחידות האוניברסיטה ביישום מדיניות ההנהלה בכל הנוגע לצמצום נשירה, שיפור מקדמי הניצולת.
 • ייזום וליווי שיפורים במערכות ניהול ותפעול ממשקי מינהל הסטודנטים – כולל מעורבות בכתיבת אפיון וניתוח מערכות תומכות לתהליכי העבודה, הגדרת תהליכי עבודה משופרים, תוך ליווי הטמעתם, ליווי מיכון תהליכי עבודה באמצעות מערכות המידע הארגוניות.
 • ייזום, תכנון וביצוע מחקרים, סקרים ואיסוף מידע וארגונו  לצרכי קביעת המדיניות האקדמית בתחומי מקדמי ניצולת וצמצום נשירה.
 • ביצוע ניתוחי נתונים ואנליזה מורכבת של מידע, תוך הפקת תובנות ניהוליות ומתן המלצות למימוש.  
 • מעקב ודיווח שוטפים של שיעורי הנשירה. איתור צווארי בקבוק ומוקדים לשיפור .
 • איתור אוכלוסיות סטודנטים מיועדות לטיפול היחידות השונות (חוגים, דיקנט הסטודנטים).
 • אחריות על פיתוח מודל סטטיסטי לניבוי נשירה. הטעמת היישום המודל במוסד .
 • ביצוע מטלות בהתאם לצרכים משתנים.
 • פיתוח ויישום פרויקטים שונים.
 • שת"פ עם גורמי חוץ ופנים.

יצירת קשר:
ראשת היח' לצמצום נשירה ושיפור מקדם נצולת- ילנה זוסמנוביץ, ekabish1@univ.haifa.ac.il, 04-8249181