דיקן הוראה – פרופ’ שי צפריר

פרופ׳ שי צפרירפרופ׳ שי צפריר מתמקד במחקריו בנושאים של ניהול אנשים ובמיוחד בממשק שבין אמון לבין הון אנושי והתנהגות בעלי עניין בארגון. פרופ׳ צפריר עוסק בהדרכה והוראה משנת 1989. בשנת 2016 נבחר לתפקיד ראש בית הספר למנהל עסקים תפקיד אותו מילא עד שנת 2021. כראש המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי ייסד במשותף את הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, שחרט על דגלו את נושא ההשפעה החברתית בעבודות מחקר אקדמיות ותרומתן לקהילה העסקית בישראל. לאורך השנים מילא מספר תפקידים נוספים באוניברסיטה: חבר סנאט, חבר בוועדת חוקה, יושב ראש ועדת דוקטורט ועוד. במישור הציבורי היה יו”ר האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה (2009-2011), נציג ציבור בביה”ד הארצי לעבודה (2010-2018), ועוד. 

תפקידו המרכזי של דיקן ההוראה הוא להבטיח שיפור מתמיד בהשכלה וברמה האקדמית של הסטודנטים הבוגרים, המוסמכים והלומדים לימודים מתקדמים באוניברסיטה. בפני האוניברסיטה ניצב אתגר להיות בעל עניין פעיל בחברה, מעבר ליצירת ידע והפצתו. לכן, חווית הלמידה חייבת להיות מורכבת מהוראה ברמה גבוהה ומסביבת למידה מעשירה ותומכת במטרה להוביל ללמידה היוצרת ערך, לחשיפה שתעודד את הסטודנטים/ות לחלום ולדמיין. אנו נפעל יחדיו להשיג מטרות אלה במספר מישורים, המישור האקדמי, המישור הטכנולוגי והמישור הפיזי (מרחבי למידה).

 אתר אישי 

כתובת מיילstzafrir@univ.haifa.ac.il

לשכת דיקן הוראה:

גב’ איילת נהרי, ראש לשכת דיקן הוראה 
טלפון: 04-8288739 דוא”ל: anehary@univ.haifa.ac.il

גב' נירה ברק, מרכזת לשכת דיקן הוראה
טלפון: 04-8240140, דוא"ל:
 nbarak1@univ.haifa.ac.il