שלום רב,

בהמשך להודעת קבלה ללימודים לשנה"ל הקרובה.

קבלתך ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה היא במעמד "על תנאי" וזאת בשל אי עמידתך בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת (ציון 120). מילוי תנאי זה הכרחי להמשך לימודיך.

מועמדים שציונם בעברית הוא 89 ומטה מחויבים בקורס אוריינות בסמסטר הראשון ללימודיהם.

למועמדים שציונם בעברית הוא בין 90-119 מומלץ וכדאי להירשם לקורס אוריינות עברית.

על כל המועמדים להשיג רמת פטור עד תום השנה הראשונה ללימודיהם.

על מנת להשיג את רמת הפטור הנדרשת בעברית, יש לסיים בהצלחה קורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית. לפרטים נא לפנות לטלפון 04-8240176 או לדוא"ל dbarazani@univ.haifa.ac.il

 כמו כן, ניתן להיבחן בבחינת ידע בעברית: סיווג עברית (מבחן פנימי ממוחשב של אוניברסיטת חיפה) ו/או יע"ל ו/או יעלנט (בחינה ממוחשבת):

סיווג עברית – ההרשמה לבחינה זו היא באתר אוניברסיטת חיפה.

ידע בעברית (יע"ל/יעלנט) – ההרשמה לבחינה זו היא באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il .

חשוב לדעת:

האוניברסיטה מצאה שהפתרון האפקטיבי ביותר לעבור את התנאי הוא קורס אוריינות עברית ולכן מסבסדת קורס זה בתשלום סמלי. השתתפות בקורס משפרת את יכולת הלמידה בשפה העברית ואת ההצלחה האקדמית ולכן כדאי לעשות אותה בשלב מוקדם ככל האפשר של הלימודים או אף ניתן ללמוד אותו במהלך הקיץ לפני הלימודים.

בברכה,

המחלקה להרשמה ולקבלה