לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון והאסלאם

משך הלימודים: 3 שנים/ מסלול בשנתיים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג | אתר החוג