לימודי תואר ראשון - במזרח התיכון והאיסלאם

משך הלימודים: 3 שנים/ מסלול בשנתיים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן| אתר החוג