לימודי תואר ראשון - במזרח התיכון והאסלאם

משך הלימודים: 3 שנים/ מסלול בשנתיים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן| אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 560 או תנאי קבלה מיוחדים לפקולטה למדעי הרוח
 • יע"ל 105 לפחות עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית
 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי -תשפ"ד:ממוצע  ציונים במכינת מדעי החברה והרוח :  85 ומעלה.

  רמת סיווג אנגלית: מתקדמים א'.מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 


 • תנאי קבלה עבור מסלול דו שנתי:

 • סכם 560 
 • פסיכומטרי גולמי לפחות 600
 • ראיון חוגי
 • אנגלית רמת בסיסי
 • יע"ל ציון 120 (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית)

למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי, לבעלי תעודת בגרות**: 

תתאפשר קבלה למסלול קדם לתואר ראשון  – במסלול זה ידרשו המועמדים ללמוד קורסים המפורטים מטה.

להלן תנאי הקבלה למסלול קדם תואר:

 • ממוצע בגרות של 85 לפחות
 • רמת אנגלית- בסיסי לפחות 
 • עברית-בחינת יע"ל 105 לפחות או בחינה אוניברסיטאית מקבילה אם תהיה, או סיום בהצלחה של קורס אוריינות אוניברסיטאי. 

רשימת הקורסים המוצעים במסגרת מסלול קדם תואר ראשון: 

106.1123 כתיבה מדעית 
106.1001 מבוא לתקופה המוסלמית הקלאסית
106.1103 מבוא לדלת האסלאם (מתוקשב)
106.2023 גבולות חדשים, אתגרים ישנים/חדשים (מתוקשב)

יש לבחור קורס מבוא אחד מבין שני המבואות הבאים (שיתקיים באותה שנה בסמסטר א')
"מבוא לדת האסלאם" או "גבולות חדשים, אתגרים ישנים/חדשים.
את כל קורסי הקדם צריך לסיים ולעבור בציון של 75

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות..

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה .


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

תאריך עידכון אתר 10.01.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לללימודי המזרח התיכון והאסלאם, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם

   • מסלול דו-חוגי עם לימודי שפה מזרח תיכונית (ערבית ספרותית /ערבית מדוברת/ פרסית/ או תורכית).
   • תכנית דו-שנתית
   • אפשרות להתחיל הלימודים בסמסטר ב'.
   • מזרח תיכון ומדע המדינה
   • מזרח תיכון וערבית
   •  

בוגרי החוג משתלבים בתחומים מגוונים כגון באקדמיה, במגזר הציבורי ובמשרדי הממשלה (משרד החוץ, משרד הביטחון וזרועות הביטחון השונות, משרד החינוך, ועוד), במגזר העסקי ובארגונים אזרחיים.