הנחיות למועמדים

עם אישור פתיחת ההליכים, המרכזת המטפלת בתיקך תשלח אליך את מכתב הרקטור הרשמי בעניין. בהמשך, המרכזת תיצור עמך קשר לגבי המסמכים הדרושים בהליך:

1. CV מעודכן ערוך על פי התבנית הנדרשת באוניברסיטה* לתבנית קורות החיים ורשימת הפרסומים

2. מבחר פרסומים. יש לבחור מספר סביר של פרסומים, המייצגים את תחומי עבודתך, שפורסמו או התקבלו לפרסום מאז המינוי/הקידום לדרגה האחרונה

3. אישורי קבלה לפרסומים שטרם יצאו לאור

4. טופס הצעת שמות מעריכים ופסילה (אותו תקבל/י במייל מהמרכזת עם הודעת פתיחת ההליכים) טופס לדוגמא

5. טופס הצהרה לעדכון קורות חיים ורשימת פרסומים (אותו תקבל/י במייל מהמרכזת עם הודעת פתיחת ההליכים) טופס לדוגמא 

*באחריותך לדאוג שלכל אורך ההליך יהיה בידי המרכזת המטפלת בתיקך קובץ CV מעודכן.