הנחיות למועמדים

עם אישור פתיחת ההליכים תקבל מכתב רשמי מהרקטור, המרכזת המטפלת בתיקך תיצור עמך קשר ותתבקש להעביר למחלקת מינויים והעלאות את המסמכים הבאים:

1. CV מעודכן ערוך על פי התבנית הנדרשת באוניברסיטה* לתבנית קורות החיים ורשימת הפרסומים

2. מבחר פרסומים. יש לבחור מספר סביר של פרסומים, המייצגים את תחומי עבודתך, שפורסמו או התקבלו לפרסום מאז המינוי/הקידום לדרגה האחרונה

3. אישורי קבלה לפרסומים שטרם יצאו לאור

4. טופס הצעת שמות מעריכים ופסילה (אותו תקבל/י במייל עם הודעת פתיחת ההליכים) טופס לדוגמא

*באחריותך לדאוג שבידי המרכזת המטפלת בתיקך יהיה מצוי קובץ CV מעודכן לכל אורך ההליך (בהמשך לטופס ההצהרה עליו חתמת).