ועד מנהל

הוועד המנהל אחראי על התווית מדיניות האוניברסיטה, קביעת האסטרטגיה שלה, פיקוח על המבנה הארגוני תאגידי שלה, וכן פיקוח על ניהול ענייניה ונכסיה.

הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי, פעיל וזמין.

לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שלא הוקנו במפורש בחוקה או בתקנון, לרשות אחרת של האוניברסיטה, למעט הסמכות השיורית האקדמית שתהא ברשות הרקטור.

יו"ר הוועד המנהל נבחר על ידי הוועד המנהל מבין נציגי הציבור החברים בוועד המנהל, לתקופת כהונה של 3 שנים עם אפשרות לכהן 3 תקופות כהונה נוספות. חברי הוועד המנהל נבחרים מבין חברי חבר הנאמנים.

חברי הועד המנהל נבחרים לתקופת כהונה בת שלוש שנים עם אפשרות לכהן שתי תקופות כהונה נוספות.
בוועד המנהל שלושה חברים בתוקף תפקיד (יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא והרקטור), 12 נציגי ציבור, 4 נציגי הסנאט ונציג הסטודנטים.

ליצירת קשר:

ליאת אבידן-סגל, מנהלת לשכת יו"ר הוועד מנהל,  טל' 04-8249560 lavidan@univ.haifa.ac.il

מגדל אשכול, קומה 26, חדר 11.