ועד מנהל

הוועד המנהל הינו הרשות המבצעת של האוניברסיטה, הוא אחראי על התווית מדיניות האוניברסיטה, קביעת האסטרטגיה שלה, פיקוח על המבנה הארגוני תאגידי שלה, ופיקוח על ענייניה ונכסיה.

הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי, פעיל וזמין.

לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שלא הוקנו במפורש בחוקה או בתקנון, לרשות אחרת של האוניברסיטה, למעט הסמכות השיורית האקדמית שתהא ברשות הרקטור.

יו"ר הוועד המנהל נבחר על ידי הוועד המנהל מבין נציגי הציבור החברים בוועד המנהל, לתקופת כהונה של 3 שנים עם אפשרות לכהן 3 תקופות כהונה נוספות. חברי הוועד המנהל נבחרים מבין חברי חבר הנאמנים.

חברי הועד המנהל נבחרים לתקופת כהונה בת שלוש שנים עם אפשרות לכהן שתי תקופות כהונה נוספות.
בוועד המנהל שלושה חברים בתוקף תפקיד (יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא והרקטור), 12 נציגי ציבור, 4 נציגי הסנאט ונציג הסטודנטים.

ליצירת קשר:

ליאת סגל, מנהלת לשכת יו"ר הוועד מנהל,  טל' 04-8249560 lavidan@univ.haifa.ac.il

ענת אוחנה, מרכזת הוועד המנהל, טל' 04-8240585  oanat@univ.haifa.ac.il
מגדל אשכול, קומה 26, חדר 11.