הרשמה לעתודה אקדמית

מועמדים לעתודה האקדמית נבחרים מבין תלמידי כיתות י“ב בבתי־הספר לפי צורכי צה“ל ועל סמך קריטריונים שנקבעים בצבא.

לפרטים יש לפנות למדור איתור העתודה האקדמית, טל׳ 037387058 ו/או 03-7372383.
ניתן לפנות גם בוואטסאפ שמספרו: 052-9421-420
או בדוא"ל: atudaacademit@gmail.com

על המועמד לפנות למרכז שירות מיטב לקבלת אישור מועמדות לעתודה האקדמית. דוא"ל ליצירת קשר: meitav@digital.idf.il

מידע ופרטים נוספים בכתובת אתר העתודה:  http://atuda.org.il

יש לבצע את ההרשמה לאוניברסיטת חיפה  באמצעות אתר האינטרנט.

בעת ההרשמה, יש למלא בסעיף שרות צבאי — סטטוס שירות: עתודה אקדמית.

חוגי הלימוד המוצעים באוניברסיטת חיפה, במסגרת העתודה האקדמית הם: גאוגרפיה ולימודי סביבה,כלכלה, מדעי המחשב, מדעי הנתוניםמשפטים, מתמטיקה, סוציולוגיה (תואר ראשון ושני), סטטיסטיקה, פיזיותרפיה, שרותי אנוש (לימודים בשנתיים בשילובים שונים, פרטים מלאים במחלקת ההרשמה).

אישור מועמדות בעתודה האקדמית אינו מבטיח קבלה ללימודים באוניברסיטה ועמידה בתנאי הקבלה ללימודים באוניברסיטה ואינה מחייבת את צה“ל. אישור לימודים סופי יקבע בעתודה האקדמית בוועדה .

* כפי שפורסם בסעיף “דמי הרשמה“ לעיל, דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה, גם אם המועמד לא מתחיל ללמוד מכל סיבה שהיא