לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בגאוגרפיה ולימודי סביבה

משך הלימודים: 3 שנים, תואר ראשון בשנתיים| מתכונת הלימודים: חד חוגי, דו חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן| אתר החוג