המזכירה האקדמית

המזכירה האקדמית – ד״ר ורדית גרבר

ממופקדת מטעם הרקטור על הטיפול בהיבטים המנהליים של ביצוע המדיניות האקדמית של האוניברסיטה. המזכירה האקדמית היא מזכירת הסנאט.
בעלת תואר דוקטור מהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.

טלפון: 04-8240628
פקס: 04-8342101
דוא"ל: vgarber@univ.haifa.ac.il


מרכזת המזכירות האקדמית – גב' דנה הוניגסמן

טלפון: 04-8240628  מייל: dhonigsma@univ.haifa.ac.il

 

סגן המזכירה האקדמית – מר ניר אדלסברג

מופקד מטעם המזכירה האקדמית על הטיפול השוטף בשורה של נושאים שהמרכזיים ביניהם: סגל אקדמי (יישום מכלול נהלים המסדירים את עבודת הסגל האקדמי: תעסוקה נוספת, מכסות הוראה, הקדשת זמן מלא ועוד); משאבים אקדמיים ותקנים (ניהול הקצאות המשאבים האקדמיים, תכנון בקרה וניצול); תקציבי יחידה, תכניות ופרויקטים; טיפול בחוזים והתקשרויות; ריכוז מלגות ומענקים לקליטת סגל אקדמי בכיר במימון ות"ת וקרנות מימון חיצוניות; ניהול המערך לקליטת מדענים עולים/תושבים חוזרים ועוד מטלות ותפקידים המואצלים ע"י המזכירה האקדמית מעת לעת.

טלפון: 04-8240461
דוא"ל: nadelsber@univ.haifa.ac.il

כלכלן/ית

לשכת הרקטור והמזכירות האקדמית
מר שרון הרוש,
דוא"ל: sharush@univ.haifa.ac.il
טלפון 048240135