סגנית הרקטור למינהל אקדמי והמזכירה האקדמית

ד״ר ורדית גרבר

מופקדת מטעם הרקטור על הטיפול בהיבטים המנהליים של ביצוע המדיניות האקדמית של האוניברסיטה. סגנית הרקטור למינהל אקדמי והמזכירה האקדמית. המזכירה האקדמית היא מזכירת הסנאט.
בעלת תואר דוקטור מהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.

טלפון: 04-8240628
דוא"ל: vgarber@univ.haifa.ac.il

גב' מיכל הלמן, מנהלת לשכות הרקטור ואחראית ממשקי מל"ג

טלפון: 04-8240405, דוא"לmhelman@univ.haifa.ac.il

 

 

 

סגן המזכירה האקדמית – מר ניר אדלסברג

מופקד מטעם סגנית הרקטור למינהל אקדמי והמזכירה האקדמית על הטיפול השוטף בשורה של נושאים שהמרכזיים ביניהם: סגל אקדמי (יישום מכלול נהלים המסדירים את עבודת הסגל האקדמי: תעסוקה נוספת, מכסות הוראה, הקדשת זמן מלא ועוד); משאבים אקדמיים ותקנים (ניהול הקצאות המשאבים האקדמיים, תכנון בקרה וניצול); תקציבי יחידה, תכניות ופרויקטים; טיפול בחוזים והתקשרויות; ריכוז מלגות ומענקים לקליטת סגל אקדמי בכיר במימון ות"ת וקרנות מימון חיצוניות; ניהול המערך לקליטת מדענים עולים/תושבים חוזרים ועוד מטלות ותפקידים המואצלים ע"י המזכירה האקדמית מעת לעת.

טלפון: 04-8240461 דוא"ל: nadelsber@univ.haifa.ac.il

כלכלן – מר שרון הרוש

טלפון 04-8240135 דוא"ל: sharush@univ.haifa.ac.il