היחידה להערכת איכות אקדמית

 

אוניברסיטת חיפה הקימה את היחידה להערכת איכות אקדמית בלשכת הרקטור בשנת 2004, כאשר המועצה להשכלה גבוהה ביססה את תהליכי הערכת האיכות במוסדות להשכלה גבוהה.

תהליך הערכת האיכות העצמית (Self Evaluation) הוא שיטתי, מובנה ומוכוון מטרה לאיתור חוזקות לשימור וחולשות לצורך שיפור איכות תוכניות הלימודים ביחידות האקדמיות (חוג/ביה"ס/פקולטה). התהליך מבוצע תוך שיתוף פעולה של אנשי הסגל האקדמי והמנהלי המעורבים בעשייה האקדמית בכל יחידה אקדמית העוברת הערכה. דו"ח המסכם את תהליך ההערכה העצמית של כל יחידה מועבר לוועדת הערכה בינלאומית, המתמנה ע"י המל"ג לכל תחום מוערך, והמורכבת מחברי סגל אקדמי בעלי מוניטין באותו תחום. הוועדה מגישה דו"ח למל"ג ולאוניברסיטה, ובו סיכום רשמיה והמלצותיה ליישום.

תפקידי היחידה:

  • תכנון והטמעה של מערכת הערכה עצמית של האיכות האקדמית ע"פ הנחיות המל"ג;
  • מתן ייעוץ מתודולוגי ליחידות האקדמיות והדרכתן לביצוע הערכה עצמית של איכות אקדמית;
  • ליווי של צוותי החשיבה וועדות ההיגוי ביחידות האקדמיות במסגרתן דנים בייעוד, בשליחות, בחזון ובגזירת יעדים אסטרטגיים בהתאם;
  • ניהול ואיסוף נתונים ברמה האוניברסיטאית;
  • תכנון וביצוע של סקרים (בקרב סטודנטים/בוגרים, וע"פ צורך גם מעסיקים) בהסתמך על "דמות הבוגר" (מטען הידע והכלים אותו אמור לרכוש בוגר תוכנית הלימודים ביחידה האקדמית), עיבוד סטטיסטי של נתוני הסקרים, הגדרות וחישובים של מדדים, הסקת מסקנות;
  • סיוע בהפקת דו"חות להגשה למל"ג ולוועדות ההערכה, ובכללם דו"חות ההערכה העצמית (בהם יפורטו מסקנות התהליך ובכללן נקודות חוזקה וחולשה של החוג בהיבטים השונים ותוכניות לשיפור) ודו"חות המעקב אחר ההתקדמות ביישום ההמלצות של הוועדות המעריכות;
  • סיוע בתכנון ובהוצאה לפועל של ביקורי הוועדות המעריכות בקמפוס;
  • פעילות מול מל"ג – קיום קשר בין האוניברסיטה והיחידות האקדמיות לבין אגף הערכת איכות והבטחתה במל"ג.

היחידה להערכה


צוות היחידה
:

רוחמה אלעד-ירום – מנהלת היחידה, טל': 04-8249394 (פנימי – 3394),
מייל: ryarum@univ.haifa.ac.il

נוי שניר – מנתחת מידע, טל': 04-8288964 (פנימי – 8964),
מייל: nsnir@univ.haifa.ac.il