אם הוטרדת מינית, יש לאן לפנות

נוף מקפה דשא באוניברסיטה

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.
מעשי הטרדה מינית הם מעשים פליליים ,עבירות משמעת, ועילה לתביעת פיצוי כספי.
הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי עבודה, מהוות עבירת משמעת עפ"י תקנון למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה,
ולפי תקנוני המשמעת הנהוגים באוניברסיטה, ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה, והאוניברסיטה לא תשלים עמן.

סרטון אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות באוניברסיטת חיפה!

 

דו"ח הטרדה מינית – תשע"ו

דו"ח הטרדה מינית- תשע"ז

דו"ח הטרדה מינית- תשע"ח

 

ליצירת קשר

פרופ' זוהר אביתר, נציבה – 052-5290842 ,   טל'  פנימי:  8249668 , zohare@research.haifa.ac.il

עו"ס איריס פסלר ,נציבה – 054-3213932 , ifessler@univ.haifa.ac.il , טל' פנימי 2608 /04-8240608 .

פרופ׳ ענת דרך זהבי ,סגנית הנציבה,anatdz@research.haifa.ac.il , טלפון נייד: 0545349080

גב' שרון ליפר ,סגנית הנציבה,052-8510040, sliper@univ.haifa.ac.il , טל' פנימי: 8791 / 04-8288791

גב' אמאל ח'לאילה ,סגנית הנציבה,aabbas@univ.haifa.ac.il,טלפון נייד: 054-3213902,פנימי :52843 / 04-8240843

 
נוהל ותקנון למניעת הטרדה מינית: עבריתאנגליתרוסיתאמהריתערבית

פסקי דין בנושא הטרדה מינית