אודות:

אוניברסיטת חיפה שואפת לשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בה הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, כל מקום בו מתנהלת פעילות מטעם האוניברסיטה תוך כדי עבודה או לימודים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או לימודים , בכל מקום שהוא.

לאור זאת, מינתה הנהלת האוניברסיטה את הועדה לנציבות התלונות לענייני הטרדה מינית, בראשות פרופ' ענת דרך-זהבי.

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.
מעשי הטרדה מינית הם מעשים פליליים ,עבירות משמעת, ועילה לתביעת פיצוי כספי.
הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי עבודה, מהוות עבירת משמעת עפ"י תקנון למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה,
ולפי תקנוני המשמעת הנהוגים באוניברסיטה, ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה, והאוניברסיטה לא תשלים עמן.