הציבור בישראל סבור כי בתקופת המלחמה המערכות האזרחיות כשלו לעומת תפקוד טוב של מערכות הביטחון, הבריאות והחרום. 89% מהציבור כלל לא מסכים עד די לא מסכים כי המענה השלטוני למלחמה יעיל ומוצלח. 70%  סובר כי הניהול בתקופת המלחמה של בכירי מערכת הביטחון והמידע שניתן על ידם לציבור הועילו ונתנו בטחון, כך עולה מנתוני מדד ביצועי המגזר הציבורי שנערך בחודש מאי האחרון באוניברסיטת חיפה. "ההסברים האפשריים לממצאים אלה ניתן למצוא במישור הרגשי-פסיכולוגי של הצורך של הציבור  להישען על מנגנונים מתפקדים בזמן משבר וחירום. מסתבר כי מערכות הביטחון והחירום עדיין נתפסות כגופים שניתן לסמוך עליהם. למרות כישלונן ב – 7באוקטובר הרי שההתאוששות והחזרה לתפקוד מלא בזמן קצר יחסית מספקים לציבור סיבה להניח שמערכות אלה ראויות לאמון, יותר ממערכות אזרחיות אחרות", אמרו פרופ' ערן ויגודה גדות ופרופ' שלמה מזרחי מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטה, עורכי המדד.

מדד ביצועי המגזר הציבורי נערך באוניברסיטה החל משנת 2001 ובודק היבטים שונים של אמון ושביעות רצון של הציבור כלפי המגזר הציבורי. בתקופת המלחמה, סוגיית תפקוד מערכת הביטחון וסוגית תפקוד המערכות האזרחיות העסיקו לא מעט את הציבור בישראל. במדד הנוכחי, בחרו החוקרים לבדוק את עמדות הציבור בנוגע לסוגיות חשובות אלה. בסקר, שכאמור נערך בחודש מאי 2024, השתתפו 610 אזרחים ואזרחיות המהווים מדגם מייצג של כל גווני האוכלוסייה הבוגרת בישראל יהודים ולא יהודים. החוקרים, ביקשו לבדוק את עמדות הציבור במספר סוגיות הקשורות לתפקוד המערכות הביטחוניות, המערכות האזרחיות ומידת אמון הציבור במגזרים אלה בסולם של 1-6, כאשר 1 מייצג "כלל לא מסכים" ו-6 מייצג "מסכים מאוד".

מנתוני המדד עולה כי  89% מהציבור השיבו כי הם כלל לא מסכימים עד די לא מסכימים עם ההנחה כי המענה השלטוני למלחמה יעיל ומוצלח. 86% מהציבור השיבו כי כלל לא מסכימים עד די לא מסכימים כי הפתרונות שסיפקה הממשלה התאימו לרוב צרכיהם בהתמודדות עם המשבר. בהתייחסות לסוגיות מעורבותו האישית  של ראש הממשלה, 88% אחוז מהציבור כלל לא מסכימים עד די לא מסכימים כי המעורבות האישית של ראש הממשלה הייתה מועילה ואמינה. בכל הקשור למערכת הביטחון וגופי הביטחון והחרום 70%  מהציבור מסכימים עד מסכימים מאוד כי הניהול של בכירי מערכת הביטחון והמידע שניתן על ידם נתנו בטחון והועילו.

החוקרים אף בדקו במדד את מידת אמון הציבור במערכת הביטחון. 71% מהציבור מביעים אמון די רב עד אמון רב מאוד בצה"ל, 69% מביעים אמון די רב עד אמון רב מאוד בשב"כ, 72% מביעים אמון די רב עד אמון רב מאוד במוסד. בכל הקשור למערכת הבריאות, 68% מהציבור מביעים אמון די רב עד אמון רב מאוד בבתי החולים הציבוריים, 90% מביעים אמון די רב עד אמון רב מאוד במערך כיבוי אש. ארגוני ההצלה הרפואיים זוכים אף הם לאמון גבוה מאוד, 91% מהציבור מביעים אמון די רב עד אמון רב באמון בארגונים אלה, כמו מגן דוד אדום, איחוד הצלה.