לסטודנטים המשרתים במילואים ימים רבים במהלך שנת הלימודים – התאמות נוספות בתואר ראשון ושני

מילואימניק

הגדרת קבוצת סטודנטים להתאמות אלו: 

  1. סטודנטים ששירתו 60 ימים ומעלה בסמסטר (מתוך 15 שבועות, כולל זמן בחינות), בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
  2. נמצאים במילואים לפחות שבועיים בזמן הבחינות ושירתו 30 יום ומעלה בסמסטר (כולל תקופת הבחינות).
  3. נמצאים בשירות מיוחד המצריך כוננות מתמדת, ומוקפצים מידית לפעילות לימים ספורים כל פעם, נמצאים באי וודאות מוחלטת ושירתו 30 יום ומעלה בסמסטר.

התאמות:

תואר ראשון –

  1. שיקול דעת חוג באישור דיקן פקולטה: הוספת עובר בינארי – עד 4 נ"ז בקורס בחירה חוגי בלבד, בהתאם לקורסים המאושרים בחוג והמטלות הנדרשות בקורס לקבלת עובר.

תואר ראשון ושני –

  1. התאמת מועדי הבחינות בהתאם לחקיקה וזמינות אנשי המילואים כולל מועדי ג' ד' ה' במועד מתאים בתקופת הקיץ תשפ"ד.
  2. בתוכניות לימודים בהם נדרשים 'קורסי קדם' כתנאי מעבר לסמסטר העוקב,  המשך הלימודים בסמסטר ב' יאושר ללא תנאי זה.  השלמת הקורסים תעשה עד תום שנה"ל תשפ"ד כולל סמסטר קיץ.
  3. בשיקול דעת חוג ובאישור דיקן פקולטה: בחינת אפשרות למבנה מבחן מיוחד עבור מילואימניקים (שאלת בונוס מיוחדת/המרה לעבודות וכו').