האוניברסיטה, יחד עם כלל אוניברסיטאות המחקר, נערכת לפתיחה של שנה"ל תשפ"ד ב- 31.12.2023.
בשבועות הקרובים יתקיימו באוניברסיטה הכנות לקראת הפתיחה, ימי אוריינטציה, ימי התארגנות ועוד.
הודעה מפורטת על סדרי הפתיחה במוסדות השונים תימסר לקהילת הסטודנטים בבמהלך השבוע הקרוב.

כחלק ממחויבותה לעתידה של מדינת ישראל, הנהגת האוניברסיטאות פועלת בכדי לאפשר את פתיחת שנה"ל האקדמית תשפ"ד, מתוך שאיפה לאפשר הוראה ומחקר גם בתקופה המאתגרת והקשה הזו.

ההחלטה התקבלה בשיח משותף עם צה"ל. בשבועות האחרונים שקדנו על מתווים מפורטים של חזרה ללימודים, בהם יעשה שימוש בסל מגוון של התאמות לצד מציאת פתרונות פרטניים לכל מי שעדין ישרתו במילואים.
אנו מבקשים לחזור שוב על מחויבותנו לכלל קהילת הסטודנטים, הסטודנטיות ואנשי ונשות הסגל המגויסים לעשות ככל יכולתנו כדי שאיש לא יישאר מאחור.