פתיחת שנה"ל האקדמית תשפ"ד תידחה לנוכח מצב המלחמה ואחוז המגויסים הגבוה למילואים בקרב הסטודנטים, הסטודנטיות והסגל ותפתח בכל אוניברסיטאות המחקר עם תחילת תהליך שחרור של המגויסים למילואים, אך לא לפני ה- 24.12.2023. לפני פתיחת הסמסטר, תינתן הודעה מקדימה של שבועיים שיוקדשו לחזרה לשגרה ולמסלול האקדמי ובסיומם יחלו הלימודים.

מאז תחילת המלחמה, בוצע גיוס רחב של עשרות אלפי סטודנטים וסטודנטיות ואנשי סגל, על-פי הערכות מדובר בכ-30% מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות. אוניברסיטאות המחקר בישראל מחזקות את המגויסים ומעניקות להם ולכל תושבי מדינת ישראל תמיכה וסיוע בשלל יוזמות מקומיות וכלל ארציות.

מתוך מטרה ברורה שלא לפגוע בקהילת הסטודנטים, הכוללת את משרתי מילואים ובני/בנות זוגם יחד עם תושבי אזורי עימות שפונו מבתיהם, משפחות שיקיריהם נרצחו, נחטפו או נפצעו – מודיע ועד ראשי אוניברסיטאות המחקר על דחיית פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד.

סמסטר חורף יפתח בכל אוניברסיטאות המחקר עם תחילת תהליך שחרור של המגויסים למילואים, אך לא לפני ה- 24.12.2023. לפני פתיחת הסמסטר, תינתן הודעה מקדימה של שבועיים שיוקדשו לחזרה לשגרה ולמסלול האקדמי ובסיומם יחלו הלימודים.

אנו שואפים ששנת הלימודים תתקיים במלואה ותכלול שני סמסטרים מלאים. ככל שיעלה הצורך, תגלוש שנת הלימודים גם לתקופת הקיץ. ההחלטות הפרטניות לגבי מבנה שנת הלימודים יתקבלו בכל אחת מהאוניברסיטאות.