קרינת רנטגן

קרני רנטגן (או קרני X ),ניתן לעבוד בצורה בטוחה עם מכשירים פולטי קרינת רנטגן כל עוד שומרים על כללי הבטיחות.
כלל חשוב הוא לא לבצע כל פעולה שיש בה סיכוי להימצא בתוך הקרן הישירה או המוחזרת כאשר המכשיר בפעולה.
אסור לעובדים שלא הוסמכו לכך להפעיל את המכשירים ובמיוחד אסור להם לנסות לתקן או לשנות את תנאי העבודה של המכשירים.
 כל שינוי או טיפול במכשירים חייב להיעשות אך ורק ע"י עובדים מוסמכים .
חובה לבדוק את  המכשיר לגילוי דליפת קרינה לאחר כל שינוי או תיקון !!
חובה על המשתמשים לענוד תגים למעקב אחר חשיפות.
חובה בכל מקרה של תקלה או חשש לתקלה להודיע מיידית לבטיחות קרינה.