בניין

קומה

מקלט (מס' חדר)

אשכול

1-30

מרחב מוגן בחדרי מדרגות ומנהרה בקומה 0 (לרדת ברגל)

ראשי

500

ליד קפטריית האגודה- כל איזור הקפטריה הוא מרחב מוגן .

ראשי+חניון נופי

500

חניון קומה 500 – הכניסה למקלט היא מהחניון, ליד מעלית השירות של מגדל אשכול.

ספריה אגף דרומי

1

134

ספריה אגף דרומי

1

142

ספריה אגף דרומי

0

32

ספריה אגף צפוני

כל הקומות

הפיר על כל קומותיו מהווים מרחב מוגן

רבין

8

8013 גיאוגרפיה

רבין

8

8039 תקשורת

רבין

8

8075 סטטיסטיקה

רבין

7

7073 כלכלה

רבין

7

7089 פסיכולוגיה

רבין

7

7020 סוציולוגיה

רבין

7

7040 מחשבים

רבין

6

6000 מסעדה

רבין

6

6005 חדר צילום

רבין

6

6019 מתאמי מחשוב

רבין

6

6050 פסיכולוגיה

רבין