עובד חדש מתבקש במסגרת  תהליך קליטתו באוניברסיטה למלא טופס "הצהרת בריאות" – מילוי הטופס הינו חובה.

בהמשך עבודתו באוניברסיטה יתכן ויופנה לביצוע בדיקות פיקוח תקופתיות וזאת באם הוא עוסק בסוג עבודה המחייבת בדיקות אלו.
עליו להגיע לביצוע הבדיקות במקום ובמועד שיקבעו.
אם תפקידו מחייב מגע עם חומרים כימיים שונים, חובה עליו להקפיד של שימוש באמצעי מיגון אישיים (כפפות מסכות מגן וכד' )

על פי סיווג עבודתו.