מדריך הסיכונים בעבודה לנשים בהריון ומניקות יצא לאור על ידי מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחות
וגיהות. מטרתו הוא מתן מידע, דגשים כלליים והכוונה בטיחותית לעובדות
בהריון ולמעסיקיהן, על מנת ששגרת עבודתה ותפוקתה של עובדת בהריון
תישמרנה ככל האפשר, אך בו בזמן תהא התייחסות מקיפה ומתמדת לבטיחות
ולבריאות העובדת והעובר שבבטנה, לאורך כל תקופת ההריון, ובהמשך גם
בתקופת ההנקה.

מדריך סיכונים בעבודה לנשים בהריון ומניקות