עבודה במנדף כימי

mindaf chemiכללי:

המנדף מהווה אמצעי מיגון סביבתי בכרכי במעבדה ומטרתו להגן על העובד בעת עבודתו עם חומרים ותהליכים מסוכנים ובאירועים בלתי צפויים.

המנדף מונע חשיפה  על ידי הפרדה פיזית של העובד בין החלל בו מתבצע תהליך כימי,

 
: עקרונות עבודה במנדף כימי

 מנדף כימי מיועד למנוע בריחת הגזים/חלקיקים אל חלל החדר,ע"י שאיבתם אל מחוץ למבנה, או לכידתם ע"י מסננים מתאימים.

.(בנוסף, שמירה על מנדף סגור מפחיתה את הנזק שנגרם על ידי אירוע או תאונה (נתז, פיצוץ,שפך

הוראות עבודה ובטיחות במנדף כימי