הנחיות פינוי מבנה

עם הישמע הודעת הפינוי פעל כך:

  • במקרה של שריפה אין להשתמש במעליות
  • כבה את האור
  • נתק מכשירי חשמל
  • סגור חלונות ודלתות החדר ( אין לנעול את הדלתות )
  • הימלט דרך דרכי מילוט מוכרות בזהירות ובמהירות – העזר בשלטי הכוונה
  • היצמד לצד ימין של המדרגות בירידה כדי לאפשר לצוותי החירום לעלות
  • אל תחזור לבניין לחפש נעדרים!  הודע על חשש היעדרות לאנשי הביטחון והבטיחות שבשטח
  • הישמע להוראות נאמני הפינוי ולאנשי הביטחון והבטיחות
  • בצאתך מהבניין התייצב בנקודת הכינוס של הבניין ובהתאם להכוונת צוותי החירום