בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגןalarm1

בהתאם לזמן העומד לרשותנו ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:

במבנה-  יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.

בחוץ –    יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח,

              יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

ברכב –   יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה

             תוך פרק הזמן העומד לרשותנו – יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

             במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

 אם לא ניתנה הנחיה אחרת – לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון.

חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ, במקרה כזה, יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

 
במקרה של צורך בפינוי נפגעים:
  • בצע בדיקת הכרה.
  • הודע מיד למוקד ביטחון ובטיחות בטלפון חירום:

            פנימי – 7000      חיצוני – 04-8280700

  • טפל בנפגע בהתאם לרקע והידע הרפואי שברשותך.
  • שים לב! אין להזיז נפגע גב אלא במקרה שבו הסיכון בהשארתו גדול יותר (שריפה וכדו') גם אז יש להזיזו בזהירות ובסיוע מס' אנשים.